Down To Hell


Skazení

Text: Lubo Müller
Hudba: Kani, Miro
Ang. preklad: Marián Žáček


V horúčkach som zaspával
a mal som čudný sen.
Dúfal som, že bolesti ma
spánok zbaví.
Celá zem je v plameňoch
a nastal súdny deň
Tá vízia ma v každom sne
prenasleduje.

Davy ľudí v zástupoch
do plameňov kráčajú.
Mená všetkých svojich bohov
do ďaleka volajú.
Veria, že na druhej strane
ich anjeli čakajú.
Dúfajú, že neveriacich
konečne strestajú.

Nechápu, že ľudská duša
neprežije bez tela.
Prastarej rozprávke
obetujú priateľa.
Len aby sa dostali
bezpečne do neba.
Často kážu iným, no
myslia len na seba.

Človek by čakal,
že sa ľudstvo
zo svojich chýb
konečne poučí.

Ľudia však ďalej
opakujú
smrteľné chyby
minulých storočí.

Dávno vznikla tá rozprávka
a stratila zmysel morálka,
keď prvý klamár na zemi
stretol prvého hlupáka.

Sľúbil mu život po smrti,
stačí, keď dobre zaplatí.
Dostane po čom zatúži.
Odvolával sa na knihu lží.

ref.:
Skazení
stále nenažraní
Ľudia zlí
svojimi klamstvami
Dostanú
na tvoju hrobku kríž
Dúfajú
že aj ty uveríš

Zastav sa
a začni rozmýšľať
Začni žiť
prestaň len prežívať
Zabudni
na všetky pravidlá
Čo robia
peklo zo života

Davy ľudí v tvojom sne
do plameňov kráčajú
Týrajú sa navzájom
zdravý rozum strácajú
Zistíš, že to nekončí
ani keď sa prebudíš
Možno ťa vystraší
to, čo tu uvidíš

Naivne som dúfal, že
nočné mory skončili.
Keď sa moje unavené
oči otvorili.
Potom som však uvidel
krutú realitu.
Miliardy hlupákov a
klamársku elitu.

ref.:
Zlí
stále nenažraní
Naničhodní
svojimi klamstvami
Pribíjajú
na tvoju hrobku kríž
A dúfajú
že aj ty uveríš

Konečne stoj
a začni rozmýšľať
Nebuď len stroj
prestaň len prežívať
Zabudni už
na všetky pravidlá
Čo ti robia
peklo zo života

V každom kúte sveta veria klamstvám iným
o svojej pravde presviedčajú násilím
raz sa ľudia z toho zlého sna prebudia
len ak sa dovtedy sami nezahubia

ref.:
Zlí
stále nenažraní
Naničhodní
svojimi klamstvami
Pribíjajú
na tvoju hrobku kríž
A dúfajú
že aj ty uveríš

Konečne stoj
a začni rozmýšľať
Nebuď len stroj
prestaň len prežívať
Zabudni už
na všetky pravidlá
Čo ti robia
peklo zo života

Corrupted

Lyrics: Lubo Müller
Music: Kani, Miro
Translation: Marián Žáček


I was falling asleep in fevers
and I had a strange dream
I was hoping sleep will
take the pain away
All land is in flames
Judgement day has come
This vision haunts me
in every dream

Crowds of people in lines
are walking into flames
Names of all their gods
are helplessly calling
They believe at the other side
angels are waiting
They hope unbelievers
will be finally punished

They don’t understand that a human soul
cannot survive without a body
To ancient fairy-tale
they sacrifice a friend
Just to get
safely to heaven
They often preach others
but mind only their own benefit

One would expect that
mankind
from its faults
will finally learn

But people are just
repeating
mortal faults
as they were doing in previous centuries

Long age ago this fairy-tale came to be
and morale has lost its meaning
when first liar on the earth
has met the first moron

He promised him life after death
Just pay the right sum
You’ll have what you desire
He referred to Book of lies

Ref.:
Corrupted
Always greedy
Evil folk
By their lies
they will get
Cross on your tomb
They hope
you will believe as well

Stop
and start thinking
Start to live
Stop just struggling along
Forget
all these rules
Which turn
life into a hell

Crowds of people in your dream
are walking into flames
They are torturing each other
losing common sense
You’ll find out it does not end
even when you awake
It may scare the hell out of you
what you will see

I was hoping naively
nightmares have perished
When my tired eyes
have opened
Then I saw
the cruel reality
Billions of morons and
deceptive elite

Ref.:
Corrupted
Always greedy
Good for nothing
By their lies
they are nailing
Cross on your tomb
they hope
You will believe as well

Stop finally
Start thinking already
Don’t be numb
Stop just struggling along
Forget already
all these rules
Which turn your
life into a hell

In every corner of the world folk believes in different lies
Forcing you to believe in their truth
All of us will wake from that dream
only if we don’t eradicate ourselves

Ref.:
Evil
Always greedy
Good for nothing
By their lies
they are nailing
Cross on your tomb
they hope
You will believe as well

Stop finally
Start thinking
Don’t be numb
Stop just struggling along
Forget already
all these rules
Which turn your
life into a hell

Kontakt
downtohell@downtohell.sk
booking@downtohell.sk
© Down To Hell 2016