Down To Hell


Nemŕtva nevesta

Text: Lubo Müller
Hudba: Kani, Miro, Lubo, Mirec
Ang. preklad: Marián Žáček


Zostal tu jediný kvet
táto zem je pustá.
Ako posledný výdych
čo opustí ústa.

Krutý, no krásny je kvet
plný ostrých tŕňov.
Kvitne keď spí celý svet
zalievaný krvou.

To ty si môj kvet
môj najlepší výtvor.
Zrodená zo smrti
si kráska aj netvor.

Dal som ti tvoju silu
tiež nesmrteľnosť.
Večnú túžbu po krvi
za tvoju vernosť.

Nie, ja nie som tvoj výtvor
som väzeň, to je celé.
Uväznená vo svojom
chladnom nemŕtvom tele.

Som len posledná hračka
čo ťa zatiaľ nenudí,
so mnou sa topíš v krvi
úbohých nevinných ľudí.

Radím ti, váž si dar
čo som ti dávno dal,
keď som ťa vtedy
z rúk smrti vzal.

Si len nevďačné dieťa
ktoré nevie čo má.
Bola by si už mŕtva
keby nebolo mňa.

Ref.:
Nechcem už viac iba prežívať.
Celú večnosť znova zažívať
všetku bolesť svojich obetí
čo spočinú v mojom zovretí

Nariekaš tu ako smrteľník
pritom máš moc akú nemá nik.
Trocha krvi za to preleješ
nie je tvoja, tak čo ešte chceš

Túžim sa raz znova nadýchnuť
zo zlého sna celkom precitnúť
radšej zomriem ako ti slúžiť
a večnou tmou po svete blúdiť.

Daj si pozor, o čom hovoríš.
Možno že raz dobre neskončíš.
Nechci, aby som ťa potrestal
si moja nemŕtva nevesta.

Nie to ty si ten netvor
zaslepený mocou
malý úbohý upír
blúdiaci sám nocou

Ty dobre vieš, že večnosť
býva osamelá
Teba zožerie samota
ak by som ja zomrela

Pokojne počkaj na
posledné svitanie
Nech ranné povetrie
tvoj popol odvanie.

Nie si prvá z neviest
a nemusíš byť posledná
stvorím stovky nových
a nebudeš potrebná

Ref.:
Nechcem už viac iba prežívať.
Celú večnosť znova zažívať
všetku bolesť svojich obetí
čo spočinú v mojom zovretí

Nariekaš tu ako smrteľník
pritom máš moc akú nemá nik.
Trocha krvi za to preleješ
nie je tvoja, tak čo ešte chceš

Túžim sa raz znova nadýchnuť
zo zlého sna celkom precitnúť
radšej zomriem ako ti slúžiť
a večnou tmou po svete blúdiť.

Daj si pozor, o čom hovoríš.
Možno že raz dobre neskončíš.
Nechci, aby som ťa potrestal
si moja nemŕtva nevesta.

Nie, ty už žiadnych prekliatych nestvoríš
Dnes so mnou oči naveky zatvoríš.

Opustím svoje krvavé väzenie
skončí sa tvoje bezhlavé vraždenie.

Ach, moja naivná, ty si snáď nemyslíš.
Že ma po stáročiach iba tak zahubíš.

Nemáš dosť síl vôbec mi ublížiť
zomrieš, len čo sa pokúsiš priblížiť

Zomrieme obaja, ja sa ťa nedotknem.
Pozri sa dobre, sme v miestnosti bez okien.

Jediný východ už plamene zaliali
obaja sme tu uväznení zostali.

Undead bride

Lyrics: Lubo Müller
Hudba: Kani, Miro, Lubo, Mirec
Translation: Marián Žáček


Only one flower has remained here
This land is desolated
As a last exhale
that leaves the mount

Cruel but beautiful is this flower
Festooned with sharp thorns
It blossoms when the entire world sleeps
bathed in blood

That flower is you
the most splendid creation of mine
Born from death
you are beauty and also monster

I gave you my power
Immortality too
Eternal lust for blood
for your loyalty

I am not a creation of yours
I am a prisoner – that’s all
Caged in my
cold undead body

I am but an another toy
which doesn’t bore you yet
With me you bath in blood
of innocent and poor people

I am telling you – treasure this gift
I gave you long ago
when I took you
from hands of death

You are but an ungrateful child
who doesn’t know what she has
You would have been long since dead
iIf there wasn’t for me

Ref.:
I don’t want to struggle along anymore
Live again through eternity and
pain of my victims
who end in my grip

You snivel as a mortal
while you possess power as nobody
For a bit of blood you spill
It’s not your. So why do you care?

I desire to breathe again
to fully wake from a nightmare
I’d rather die than serve you
and roam through eternal darkness of this world

Mind what you speak!
You could end up truly bad!
Do not provoke my anger!
You’re my undead bride

You are the monster
blinded with power
Pitiful miserable vampire
roaming alone through the night

You know very well eternity
happens to be lonesome
Loneliness will devour you
if I die

Just wait for
the last dawn
Let the morning air
blow away your dust

You are not the first of brides
and don’t have to be the last
I’ll create hundreds new
and you’ll became useless

Ref.:
I don’t want to struggle along anymore
Live again through eternity and
pain of my victims
who end in my grip

You snivel as a mortal
while you possess power as nobody
For a bit of blood you spill
It’s not yours. So why do you care?

I desire to breathe again
to fully wake from a nightmare
I’d rather die than be serving you
and roam through eternal darkness of this world

Mind what you speak!
You could end up truly bad!
Do not provoke my anger!
You’re my undead bride

No more of damned you will create
Today you will close your eyes with me forever

I will abandon your blood imprisonment
Your headless slaughter will cease

Oh my naive! Do you really think
you can slay me after centuries just like that?

You don’t have the power even to hurt me
You’ll die if you only approach me

We both will die but I won’t touch you
Just look! We’re in room with no windows

The only exit is overflown by flames
We are both imprisoned here

Kontakt
downtohell@downtohell.sk
booking@downtohell.sk
© Down To Hell 2016