Down To Hell


Krvavé jazero

Text: Lubo Müller
Hudba: Kani, Mirec
Ang. preklad: Marián Žáček


Nad jazerom slnko zapadá.
Celá zem je snehom pokrytá.
Zamrznuté jazero tiež spí a ľadová kryha je zatiaľ
ľudskou nohou nedotknutá.

To ale dlho nepotrvá.
Spolu s vetrom sa šíri správa.
Že už neuplynie veľa dní a snehová pokrývka bude
ľudskou krvou nasiaknutá.

Na opačných brehoch
dve armády stoja.
Z nich sa každá chystá
do ťažkého boja.

Dnes sa sfarbí jazero
celé do červena.
Táto noc bude
krvou poznačená.

Väčšia z tých armád je pripravená.
Mečmi a kopijami vyzbrojená.
V znamení kríža tiahnu do boja.
Len starých bohov a satana sa všetci boja.

Druhé vojsko už na útok čaká.
Bohyňa smrti ich k sebe láka.
Vyzbrojení sú len sekerami,
statočnosťou svojou a silnými ramenami.

Starým bohom zostali verní.
Žiadny sa pred krížom neskloní.
Každý slovan dobre vie, že v tomto kraji
vojna býva
vždy dvom bohom zasvätená

Sily, ktoré nikto neskrotí.
Boh vojny a bohyňa smrti.
Blízko pri jazere rastie les a odtiaľ práve pozerá sa
na boj Perún a Morena.

Dnes sa sfarbí jazero
celé do červena.
Táto noc bude
krvou poznačená.

Ref.:
Smrť sa na vás všetkých díva.
Morena už na vás volá.
Smrť tak neskutočne živá.
Morene nik neodolá.
Smrť už aj o tebe sníva.

Les večnosti ťa už čaká,
ak ťa bolesť nevyľaká,
spoznáš, že krv nie je voda,
keď ťa niekto dýkou bodá.

Každú ranu musíš vrátiť,
ani trochu času stratiť,
nemaj strach a zľutovanie,
nie je čas na rozjímanie.

Bráň seba a svojich druhov,
zbraňou svojou a odvahou,
ži, bojuj a zomri čestne,
usmej sa a zovri päste.

Do duší im tieto slová,
počas boja Perún volá,
bijú sa jak divé zvery
deti tej prastarej viery

Krvavý zúrivý boj sa začal.
Každý z križiakov v brnení kráčal.
S armádou kňazov hneď za chrbtami,
tešia sa na pochod slovanskými dedinami.

Plieniť a vyrabovať čo sa len dá.
Každému patrí, čo prvé zbadá.
Ak ženám nevonia nová viera,
znásilniť, upáliť na hranici ako zviera.

Stále ľudia zostali
čo nezutekali.
Proti mečom sami
iba sekerami.

Nedajú si svojich
starých bohov zabiť.
Nedovolia svoje
rodiny zotročiť.

Ref.:
Smrť sa na vás všetkých díva.
Morena už na vás volá.
Smrť tak neskutočne živá.
Morene nik neodolá.
Smrť už aj o tebe sníva.

Les večnosti ťa už čaká,
ak ťa bolesť nevyľaká,
spoznáš, že krv nie je voda,
keď ťa niekto dýkou bodá.

Každú ranu musíš vrátiť,
ani trochu času stratiť,
nemaj strach a zľutovanie,
nie je čas na rozjímanie.

Bráň seba a svojich druhov,
zbraňou svojou a odvahou,
ži, bojuj a zomri čestne,
usmej sa a zovri päste.

Do duší im tieto slová,
počas boja Perún volá,
bijú sa jak divé zvery
deti tej prastarej viery

Nebo zahalili mraky,
bojisko viac potemnelo,
na snehu krvavé mláky,
svetlo fakieľ sčervenelo.

V tom blesk udrel do jazera,
svojou ohnivou čepeľou,
ako obrovská sekera,
vojská zmizli pod hladinou.

A ľadová voda
ako nože bodá
ale ak vieš plávať
tak ťa nedobodá.

Pohania plávali
sekery púšťali
nad hladinou hlavy
hneď sa vynárali.

Križiaci už vedia
čo už nepovedia
v oceľovej zbroji
plávať sa moc nedá.

Plávať tiež skúšali
a meče púšťali
no brnenie nešlo
a tak umierali.

Ref.:
Smrť sa na vás všetkých díva.
Morena už na vás volá.
Smrť tak neskutočne živá.
Morene nik neodolá.
Smrť už aj o tebe sníva.

Blesk čo udrel do jazera
Perún zoslal na bojisko
teraz sa z diaľky pozerá
ako voda ničí vojsko

Ak by križiakov nezabil
určite by neprehrali
nový boh by začal vládnuť
pohania by umierali

Vie, že sa to aj tak stane
len to trochu neskôr bude
je osudom napísané
že sem nová viera príde

Raz tu ale budú ľudia
čo sa nebudú chcieť zmieriť
nikto však nevie, či ešte
budú vôbec v niečo veriť

Lake of Blood

Lyrics: Lubo Müller
Music: Kani, Mirec
Translation: Marián Žáček


Sun is setting over the lake
All land is covered with snow
Frozen lake is sleeping too and iceberg is yet
intact by human feet.

This will not last for long
With wind a message is spreading
Not many days will pass and snow cover will
be soaked by a human blood

At opposing shores
Two armies are standing
Both of them are preparing
For heavy battle

Today the lake will be stained
all in red
This night will be
marked (coloured) by blood.

Larger of armies is ready
With swords and spears armed
Under symbol of cross they march to battle
They fear only old gods and Satan

Second army is already waiting for the attack
Goddess of death is seducing them
Armed just with axes
bravery and strong arms

They stayed true to old gods
None will bow to cross
Every Slav knows very well the war in this
land
is always dedicated to two gods

Stubborn forces
God of war and goddess of death
A forest grows near the lake and from there
Perún and Morena are watching the battle

Today the lake will be stained
all in red
This night will be
marked by blood.

Ref.:
Death is watching you all
Morena is calling you
Death so unbelievably real
None can resist Morena
Death is dreaming about you as well

Forest of eternity is waiting for you
if pain does not scare you
You’ll find out the blood is not a water
when someone is stabbing you with a dagger

Every hit must be retaliated
No time to waste
Have no fear or mercy
There is no turning back

Defend yourself and your brethren
with your weapon and bravery
Live, fight and die honourable
Smile and brace yourself.

Into their souls these words are spoken
by Perun during battle
They fight like wild beasts
Children of that ancient faith

When fierce battle began
every crusader in armour marched
With army of priests behind their backs
looking forward to march through Slavic villages

Pillage and plunder
Take the first you want
If women do not surrender to new faith
rape them and burn on a pyre like an animal.

Still some people remain
Those who haven’t flee
Against swords alone
Just with axes.

They won’t allow
to kill the old gods
They won’t allow
to enslave their families

Ref.:
Death is watching you all
Morena is calling you
Death so unbelievably real
None can resist Morena
Death is dreaming about you as well

Forest of eternity is waiting for you
if pain does not scare you
You’ll find out the blood is not a water
when someone is stabbing you with a dagger

Every hit must be retaliated
No time to waste
Have no fear or mercy
No time for meditate

Defend yourself and your brethren
with your weapon and bravery
Live, fight and die honourable
Smile and brace yourself.

Into their souls these words are spoken
by Perun during battle
They fight like wild beasts
Children of that ancient faith

Clouds enshrouded the sky
Battlefield darkened
Bloody fens on snow
Torch light became red

Suddenly thunderbolt has hit the lake
with its blazing blade
as huge axe
Armies vanished under water surface

Icy water
stabs like knives
if you can swim
it doesn’t pierce you

Pagans have swum
letting axes be
over water surface
immediately have risen up

Crusaders already know
but won’t tell
in steel armour
one cannot swim

They tried to swim
leaving swords behind
but caged in armour
they have drowned

Ref.:
Death is watching you all
Morena is calling you
Death so unbelievably real
None can resist Morena
Death is dreaming about you as well

Thunderbolt that hit the lake
was sent on battlefield by Perun
Now he’s watching for afar
as water murders army

If he didn’t kill crusaders
they would surely win
new god would start to rule
pagans would die

He knows this will happen
it will be just little later
It is written by the fate
new faith will come here

Here will be people one day
who will not tolerate this
However nobody knows if they
will believe in something

Kontakt
downtohell@downtohell.sk
booking@downtohell.sk
© Down To Hell 2016